COMPANIE DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ

RO EN

Despre DATA MEDIA

Raport de autoevaluare
DATA MEDIA srl este o companie privată şi independentă de cercetare sociologică, fondată în 1995, cu un capital 100% românesc.

DATA MEDIA oferă servicii complete de cercetare aplicativă, calitativă şi cantitativă, de la proiectare până la finalizare. Mai precis, DATA MEDIA realizează întreaga gamă de operaţii implicate în demersul cercetării: proiectarea eşantioanelor; elaborarea şi testarea chestionarelor; culegerea datelor şi verificarea lor (inclusiv control logic); procesarea şi analiza informaţiilor; interpretarea rezultatelor şi elaborarea raportului final. De asemenea, DATA MEDIA oferă şi servicii de consultanţă de specialitate.


Principalele domenii de cercetare:
Cercetare socială şi de opinie — despre: mentalităţi, valori, atitudini, stiluri de viaţă; comportamente politice şi electorale; percepţii ale evenimentelor/tendinţelor actuale etc.
Cercetare media & comunicare — despre: comportamente de consum (obiceiuri, preferinţe, motivaţii, aşteptări); mesaje (analize de conţinut); imagine de produs, de brend, instituţie, persoană publică; impactul campaniilor de informare şi de promovare etc.;
Cercetări de marketing — despre: satisfacţia şi motivaţia consumatorilor; potenţialul de piaţă al noilor produse; strategii de marketing etc.


Principalele metode şi tehnici de cercetare utilizate:
Metode şi tehnici cantitative: ancheta de teren (ad hoc, sondaje-omnibus, studii-panel); sondajul telefonic; metoda experimentală; metoda observaţiei sistematice şi analiza cantitativă de conţinut.
Metode calitative: focus-grupuri; interviuri individuale aprofundate; consultări de experţi; studii de caz.

Acţionarii DATA MEDIA: Melania Borţun (95%) şi Ileana Borţun (5%).
Administrator şi director general: Melania Borţun, doctor în sociologie.
Din 1996, Melania Borţun este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research – The World Association of Research Professionals). Din 1998, DATA MEDIA Ltd. este inclusă, an de an, în ESOMAR Directory – RESEARCH ORGANISATIONS (www.esomar.org). Fiind afiliată la ESOMAR, DATA MEDIA respectă cu stricteţe ICC/ESOMAR – Codul Internaţional al Practicii de Cercetare Socială şi de Marketing.
Din 2001, DATA MEDIA este membru-fondator al Societăţii Române de Marketing şi Cercetare a Opiniei Publice (SORMA), organizaţie profesională afiliată la ESOMAR.

Angajaţii permanenţi şi colaboratorii DATA MEDIA sunt specializaţi în sociologie, psihologie, relaţii publice, marketing, statistică matematică şi tehnologie informatică, dispunând de o înaltă competenţă profesională şi de o experienţă complexă. DATA MEDIA dispune de o reţea naţională de operatori de interviuri, care acoperă toate cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti.